Studie: Werk & Welzijn van Verloskundigen (2016/17)

  • Radboud University | Behavioural Science Institute | Work, Health & Performance

Informatie over de studie “Werk & Welzijn van Verloskundigen”

Verloskundigen zijn een interessante doelgroep als het gaat om de effecten van oproepbaar zijn, omdat beschikbaarheidsdiensten een groot deel van hun werk innemen (volgens het rapport “Cijfers uit de registratie van verloskundigen 2013” gemiddeld 51.3 uur per week) en omdat het werk dat gedaan moet worden in het geval van een oproep vaak inspannend is. 

 

Nederlandse studie

In 2016 werd bij meer dan 180 Nederlandse verloskundigen een vragenlijstonderzoek afgenomen. Het doel van deze vragenlijst was om eerste inzichten te verkrijgen in hoe verloskundigen hun werk ervaren, hoe kenmerken van het werk en de ervaring van het werk samenhangen met welzijn, en welke rol persoonlijke kenmerken en de thuissituatie hierbij spelen.

Longitudinale studie

De Nederlandse verloskundigen zullen één jaar na het invullen van de vragenlijst gevraagd worden om een soortgelijke vragenlijst nogmaals in te vullen. Door middel van deze follow-up studie kan getest worden of veranderingen in het werk samenhangen met veranderingen in het welzijn, en of er temporele relaties zijn tussen werk en welzijn.

Internationale studie

In 2016 hebben meer dan 180 Nederlandse verloskundigen meegewerkt aan deze studie. Op dit moment wordt het zelfde onderzoek ook in andere Europese landen afgenomen. In 2017 verwachten wij de eerste resultaten te kunnen publiceren.