Nieuw

  • Radboud University | Behavioural Science Institute | Work, Health & Performance

Consignatie en Welzijn Deel 1: Beschrijvende resultaten

Het onderzoeksproject Consignatie en Welzijn bestaat uit twee delen. Deel 1 was een een online vragenlijstonderzoek. Het rapport met de beschrijvende resultaten kunt u rechts downloaden. Aangezien in dit rapport uitsluitend beschrijvende resultaten worden weergegeven, kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de samenhang tussen verschillende variabelen. Daartoe zijn statistische toetsen nodig. Deze zullen in een later stadium van het onderzoeksproject uitgevoerd en gepubliceerd worden.

Deel 2 start in juni

Deel 2 van het onderzoek bestaat uit een zogenaamde dagboekstudie, wat inhoudt dat deelnemers op meerdere dagen met-, én meerdere dagen zonder consignatie in de ochtend en de avond (hele) korte vragenlijsten invullen. Deel 2 zal eind juni 2017 starten en verder inzicht geven in het effect van oproepbaar zijn op herstel.Deelnemers van Deel 1 wiens rooster in aanmerking komen voor deelname aan Deel 2 worden via email uitgenodigd.