Studie: Consignatie & Welzijn (2017)

  • Radboud University | Behavioural Science Institute | Work, Health & Performance

Informatie over de studie “Consignatie & Welzijn”

In samenwerking met FNV (vakbond) is nu een nieuwe studie gestart met het doel om meer inzicht te krijgen in hoe werknemers hun consignatiediensten ervaren, en hoe deze diensten samenhangen met welzijn (bv. vermoeidheid, stemming, slaap).

Wat is Consignatie?

"Consignatie" is de officiële term voor oproepdienst (bv. in de arbeidstijdenwet). In de zorg is de officiële term "bereikbaarheidsdienst". In de dagelijkse praktijk zijn er ook andere omschrijvingen zoals pieperdienst, wachtdienst, piket, standby, storingsdienst, enzovoorts.  

Als u consignatiedienst heeft, moet u in uw vrije tijd bereikbaar zijn, om in spoedgevallen aan het werk te kunnen gaan. In tegenstelling tot aanwezigheidsdiensten mag u tijdens de consignatiediensten thuis of elders zijn. U moet wel bereikbaar zijn voor uw werk en kunt op elk moment opgeroepen worden.

De huidige studie bestaat uit twee delen:

  • Deel 1 bestond uit de vragenlijst. Deel 1 zal inzicht geven in de aard van de consignatiediensten en de relaties met welzijn. Het invullen van deze online vragenlijst duurt ca. 15 minuten. Op basis van de gegevens die in Deel 1 verzameld worden, kunnen wij werknemers selecteren wiens roosters vergelijkbare combinaties van vrije dagen en werkdagen met en zonder consignatie inhouden. Deze werknemers gaan wij uitnodigen om deel te nemen aan Deel 2. Om in Deel 2 valide gegevens te kunnen verzamelen is het namelijk belangrijk dat de roosters van de deelnemers enigszins vergelijkbaar zijn. De eerste (beschrijvende) bevindingen van Deel 1 kunt u hier bekijken: Rapport Welzijn & Consignatie Deel 1 (beschrijvende resultaten).
  • Deel 2 bestaat uit een zogenaamde dagboekstudie. Dit houdt in dat deelnemers op meerdere dagen met, en meerdere dagen zonder consignatie in de ochtend en de avond hele korte vragenlijsten invullen (via smartphone of pc). Met de vragenlijsten zal de slaapkwaliteit en het welzijn van de werknemer (bv. stemming, vermoeidheid) in kaart gebracht worden. Door welzijn op meerdere momenten en zowel tijdens consignatie als ook tijdens dagen zonder consignatie te meten, kan er een directe vergelijking tussen deze dagen gemaakt worden. Zo kan bepaald worden hoe belastend consignatiediensten zijn en in hoeverre consignatiediensten vergelijkbaar zijn met vrije tijd.  
  • Uiteraard is deelname aan het onderzoek vrijwillig. Het invullen van de vragenlijst (Deel 1) verplicht u dus niet tot deelname aan de dagboekstudie (Deel 2).

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?

Alle verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Niemand, behalve de betrokken onderzoekers van de Radboud Universiteit, zal inzicht krijgen in jouw persoonlijke antwoorden. Alleen de groepsresultaten van het onderzoek zullen beschreven worden in een wetenschappelijk artikel en gedeeld worden met de FNV. Jouw persoonlijke antwoorden zullen hierin niet meer te achterhalen zijn. De betrokken onderzoekers zijn: Carla Ziebertz, MSc. (projectleidster), dr. Debby Beckers, dr. Madelon van Hooff, prof. Michiel Kompier en prof. Sabine Geurts van de onderzoeksgroep Work, Health & Performance, Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit.